16 آبان 1396

امام علی علیه السلام:


خودت را به داشتن نیت خوب و مقصد زیبا عادت ده،تا در خواسته هایت موفق شوی.