نخستین دوره آموزش بازرسان و واحدهای گشت و نظارت تاکسیرانی

7 ارديبهشت 1394, 12:00 ق ظ

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از برگزاری 40 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت

ویژه بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی خبر داد...

رئيس مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران با اشاره به این خبر افزودند، در راستای سیاست های سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران و با توجه به نیازسنجی ها، لزوم آموزش بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی امری اجتناب آمیز است. لذا، جهت توسعه نظارت کیفی بازرسان سازمان به نحوه فعالیت و کیفیت خدمات رسانی تاکسیرانان در سطح شهر دوره های آموزشی مرتبط با مسئولیت آنان برگزار گردید.

ایشان ضمن تاکید بر لزوم آموزش بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی، بر نحوه اجرائیِ این دوره های آموزشی اشاره کردند و افزودند: این دوره های آموزشی به مدت 14روز با عناوین و دروس آموزشی نظیر آموزش مبانی و کلیات آئین نامه ها و بخشنامه های نظارتی و اجرایی مرتبط با سازمان تاکسیرانی، آئین نامه رفتاری تاکسیرانان، آئین نامه جدید راهنمایی و رانندگی با محوریت خط سفید، آئین نامه انضباطی تاکسیرانان، نحوه ثبت تخلفات در سامانه سیما تاکسی، آموزش آیین نگارش، مکاتبات اداری، فن گزارش نویسی و آموزش اتوماسیون اداری شهرداری تهران، نقشه خوانی سیستم های هوشمند کنترل و نظارت، سامانه بشارت، اطلاعات حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت ایشان، بهداشت فردی و آموزش کمک های اولیه، اطفاء حریق و سایر خدمات ایمنی برگزار گردید.

ایشان افزودند: تاکنون تعداد70 نفر از بازرسان و عوامل کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی در مدت 40 ساعت برای هر نفر تحت آموزش اساتید و مربیان آموزشی مجرب قرار گرفته که در پایان آموزش نیز آزمونی از بازرسان در هر عنوان درسی اخذ که در صورت عدم کسب امتیاز لازم،  فرد شرکت کننده تجدید دوره و ملزم به گذراندن این دوره آموزشی در این مرکز خواهد گردید.

ایشان از شروع برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی ویژه بازرسان شرکت های خصوصی تحت پوشش  سازمان تاکسیرانی خبر دادند.

'گزارش تصویری