معارفه رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی

9 دی 1393, 12:00 ق ظ

معارفه رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی93.5.22

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی و رئیس موسسه

آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران، حسن اشتری به عنوان معاون فرهنگی آموزشی سازمان تاکسیرانی شهر تهران و سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران منصوب شد.