کاربینی

9 دی 1393, 2:32 ب ظ

تهران گردی 93.7.7

همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی با حضور در یک تور تهرانگردی و بازدید از برج میلاد، سال تحصیلی را با خاطره ای خوش آغاز کردند.


 
  
     
           
     
           

سایپا 93.9.16

     
             
     

 سایت نظارتی 93.7.29

     

کاربینی سایپا 93.9.11

     
             
     

هواپیمایی 93.8.1