كارآفريني و تاكسيراني

9 دی 1393, 2:18 ب ظ

اولین نشست هم انديشي با موضوع " كارآفريني و تاكسيراني"  21/8/93

اولین نشست  هم اندیشی با موضوع تاکسیرانی، اشتغال و کارآفرینی  با حضور حسن اشتری معاون فرهنگی آموزشی و رییس مرکزآموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی، لطفی معاون توانمندسازی و مشارکت های سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، اساتید، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و جمعی از کارآفرینان در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برگزار گردید.

در این نشست حسن اشتری ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه  ناوگان تاکسیرانی در شبکه وسیع حمل و نقل عمومی شهری گفت: در حال حاضر نزدیک به 80 هزار تاکسی توسط حدود یکصدو پنج هزار تاکسیران در سطح شهر تهران روزانه جمعیتی بالغ بر چهار و نیم میلیون نفر مسافر را جا به جا می نمایند.

ایشان با اشاره به ظرفیت ها، توانمندی ها و فرصت های بالقوه  موجود در شبکه حمل و نقل تاکسی شهر تهران به شرایط سختی کار وعدم اقتصاد پویای تاکسیرانان اشاره کرد و افزود، هدف از برگزاری این نشست  بررسی موضوعات معیشتی و اقتصادی تاکسیرانان و خانواده ایشان، فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت ورود سرمایه گذاری با مشارکت بخش های خصوصی و کارآفرینان با هدف  افزايش بهره وري،  ايجاد رفاه و اشتغال زايي برای خانواده تاکسیرانان دانست.

در ادامه نیز آقای لطفی نیز ضمن ارائه برنامه های سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، آمادگی این سازمان جهت همکاری در جهت ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی و شغلی تاکسیرانان و خانواده ایشان را اعلام نمودند.  در پایان جلسه نیز مقرر گردید هریک از اعضای جلسه پیشنهادات راهبردی، ایده های خلاقانه و طرح های نوآور از کارآفرینی در حوزه تاکسیرانی به صورت مکتوب برای بررسی و امکان سنجی آنها به مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسی ارسال نمایند.