برگزاری شورای گسترش

9 دی 1393, 11:01 ق ظ

برگزاری شورای گسترش مرکز اموزش علمی کاربردی:این اجلاس با هدف تدوین و نگارش آئین نامه اجرایی آموزش متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران به منظور ارتقای کیفی سطح خدمات رسانی تاکسیرانان به شهروندان گرامی، نحوه آموزش متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی قبل از شروع فعالیت و خدمات رسانی در سطح شهر با ریاست رییس  مرکز آموزش علمی کاربردی و اعضای شورا در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی برگزار می گردد .

اولین جلسه شورای گسترش

     

 

دومین جلسه شورای گسترش93.8.26 

برگزاری دومین جلسه شورای گسترش

دومین جلسه شورای گسترش مرکز آموزش علمی کاربردی، با موضوع هم اندیشی جهت آموزش متقاضیان بدو ورود به ناوگان تاکسیرانی با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان، برگزار گردید.

در این جلسه اشتری،  معاون فرهنگي آموزشي و رئيس مركز آموزش علمی کاربردی سازمان تاكسيراني شهر تهران  با تاکید بر لزوم تدوین و نگارش آئین نامه اجرایی آموزش متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران افزود: به منظور ارتقای کیفی سطح خدمات رسانی تاکسیرانان به شهروندان گرامی، موضوع آموزش متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی و قبل از شروع فعالیت و خدمات رسانی در سطح شهر،  با هدف ارتقاء سطح آگاهی ایشان در دستور کار مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تغییر در رفتار و عملکرد تاکسیرانان در سطح شهر، نیازمند تغییر در فرهنگ و نگرش آنها نسبت  به این حرفه شغلی می باشد، افزود: هرگونه تغییر در این خصوص مستلزم سازماندهی و آموزش ایشان  با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می باشد.

اشتری افزود: آشنایی باضوابط و مقررات تاکسیرانی،  قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، روانشناسی رانندگی، روانشناسی ترافیک، اخلاق حرفه‌ای، شهرشناسی، کنترل خشم و استرس،  امداد و نجات و ... از مهمترین مفاد آموزشی متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی می باشد که پس از تدوین و تصویب این آیین نامه هرگونه ورود به ناوگان و صدور پروانه فعالیت تاکسی برای متقاضیان، مشروط به گذراندن مراحل آموزش و کسب نمره قبولی در آزمون های علمی و عملی مربوطه خواهد بود.

 

             

این خبر ارسال نشد  20/8/93

 

برگزاری سومین جلسه شورای گسترش

جلسه شورای گسترش و هم اندیشی مرکز آموزش علمی کاربردی  روز سه شنبه- 20 آبان ماه- برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان، سومین جلسه شورای گسترش با موضوع هم اندیشی جهت آموزش متقاضیان بدو ورود به ناوگان تاکسیرانی با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان، برگزار شد.

در این جلسه حسن اشتری معاون فرهنگي آموزشي و رئيس مركز آموزش علمی کاربردی سازمان تاكسيراني شهر تهران با اشاره بر ایجاد و توسعه کار فرهنگی در حوزه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران گفت:  ارتقاء سطح آگاهی تاکسیرانان، تغییر در فرهنگ و نگرش رفتاری تاکسیرانان و رشد فرهنگ  قانونگرایی  به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی تاکسیرانان در سطح شهر را می توان از مهمترین مولفه های اصلی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیرت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برشمرد.

ایشان ضمن اشاره بر ضرورت آشنایی متقاضیان بدو ورود به ناوگان تاکسیرانی باضوابط و مقررات تاکسیرانی تصریح کرد: شهرشناسی، آشنایی ایشان با مراکز تفریحی و سیاحتی شهر، مشتری مداری، بازاریابی، روش های نگهداری خودرو، ارتقائ مهارت های زندگی، رعایت بهداشت فردی و محیطی را می توان از مهمترین مفاد آموزشی متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی دانست که در صورت تدوین این آیین نامه هرگونه صدور پروانه فعالیت تاکسی برای متقاضیان، مشروط به آموزش و گذراندن مراحل آزمون مربوطه خواهد بود.

شایان ذکر است این جلسات تا تدوین نهایی آئین نامه مورد نظر ادامه خواهد داشت.