برگزاری کلاس آموزشی اخلاق حرفه‌ای و خط سفید

15 فروردين 1394, 12:00 ق ظ

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از برگزاری اولین دوره

آموزشی اخلاق حرفه‌ای وخط سفید ویژه رانندگان محترم شرکت خودروسرویس شهر خبر داد...

 

بر اساس گزارش مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی، اشتری ضمن تاکید بر  لزوم جذب و به کارگیری رانندگان حرفه‌ای و آموزش دیده در شرکت خودرو سرویس شهر افزود برای اولین بار دوره‌های آموزشی ویژه رانندگان در منطقه 16  شهرداری برگزار شد.

اشتری ضمن اشاره به اهداف برگزاری این دوره، گفت در این دوره آموزشی که با مشارکت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، پلیس راهور تهران بزرگ و شهرداری منطقه 16 برگزار شد، رانندگان خودرو سرویس شهر شاغل در منطقه 16 شهرداری دوره آموزشی 3 ساعته‌ای را شامل اخلاق حرفه ای و مقررات راهنمایی و رانندگی با محوریت پروژه خط سفید پشت سر گذاشتند.

در ادامه نیز ابوذر مختاری، مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر، گفت: در برنامه‌های پیش بینی شده ما برای رانندگان محترم شرکت، ارتقاء کیفیت خدمات از طریق آموزش رانندگان از اهمیت زیادی برخوردار است و این دوره‌ها به شکلی منظم و جدی با همکاری مرکز آموزش علی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران  ادامه  خواهد یافت. وی افزود: تدوین آیین نامه اخلاق حرفه‌ای و انضباطی برای رانندگان  خودرو سرویس شهر از  سال 93 آغاز و در اختیار همه واحدهای شهرداری تهران و دیگر واحدهای طرف قرارداد قرار گرفته است. آیین نامه‌ای که به ارتقاء اخلاق حرفه‌ای و کیفیت ارائه خدمات از سوی رانندگان شرکت می‌انجامد و در این دورههای آموزشی نیز به آن می‌پردازیم.

در ادامه سرهنگ جهانی، معاون آموزش راهور تهران بزرگ به ارائه مباحثی پیرامون طرح خط سفید «ایست به احترام زندگی» و نیز مرور قوانین راهنمایی و رانندگی پرداخت. پخش تصاویری مقایسه‌ای از نتایج و تبعات رعایت قوانین رانندگی و آشنایی با نحوه احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی در کشورهای توسعه یافته از دیگر بخش‌های این دوره آموزشی بود.

گزارش تصویری