خبر برچسب سرویس مدارس ویژه رانندگان سرویس مدرسه شهر تهران

29 آذر 1394, 12:00 ق ظ

اشتری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرتهران از تایید صلاحیت حدود 4 هزار راننده سرویس مدرسه جدیدالورود از ابتدای شهریورماه سالجاری تاکنون خبر داد .
اشتری افزود : با توجه به انجام توافق نامه کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدارس شهر تهران مصوبه هیأت محترم وزیران که متشکل از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ، شرکت واحد اتوبوسرانی ، راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ و اداره کل آموزش و پرورش شهرتهران و با توجه به ماده 3 توافق نامه مذکور، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی موظف به آموزش رانندگان سرویس مدارس شهر تهران و سپس اطلاق برچسب به خودروهای مذکور شد.

وی در ادامه گفت : تاکنون بیش از 15 هزار راننده سرویس مدرسه شهر تهران شناسائی که از این تعداد 12 هزار نفر دوره آموزشی 4 ساعته را گذرانده و برچسب سرویس مدرسه ی خود را دریافت نموده اند.

اشتری در پایان اظهار داشت : برچسب سرویس مدرسه نمادی است برای تشخیص خودروی مخصوص سرویس مدرسه که در کلاس های آموزشی این مرکز شرکت نموده اند لذا ارتقاءکیفی خدمات سرویس مدارس به دانش آموزان ، ارتقاء ایمنی سرویس مدارس ، افزایش رضایتمندی شهروندان از سرویس مدارس و همچنین هماهنگی و همکاری و تعامل بیشتر با آموزش پرورش و پلیس راهور تهران بزرگ از مهمترین اهداف برگزاری دوره های آموزش سرویس مدارس و نصب برچسب مدرسه می باشد.

گفتنی است باتوجه به شناسایی رانندگان سرویس مدارس که نسبت به گذراندن کلاس هاو دریافت برچسب سرویس مدارس اقدام ننموده اند لذا این دوره ها و همچنین نصب برچسب تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت .