تست غربالگری دیابت اساتید و دانشجویان و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران

25 آبان 1394, 12:00 ق ظ

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت:
در راستای برنامه های کلان دانشگاه جامع علمی- کاربردی در خصوص سنجش سلامت دانشجویان و همچنین پیرو تفاهم نامه فی مابین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت شفا مهر صدرا، آزمایش غربالگری دیابت اساتید و دانشجویان و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران اجرایی می شود.
اشتری خبر داد : قریب به 7 هزار دانشجو و استاد وکارکنان مراکزآموزش علمی کاربردی شهرداری تهران تحت پوشش از تاریخ 23/8/94 تا 30 /8/94 در صورت تمایل غربالگری خواهند شد.
وی همچنین خاطر نشان کرد این بیماری منشاء شکل گیری بسیاری از بیماری ها می باشد ، توجه به این امر درسلامت قشر دانشجویان ، اساتید و کارکنان بسیار حائز اهمیت است .