برگزاری کلاس های آموزشی تاکسیرانان با کاربری ویژه (پایانه بیهقی)

21 تیر 1396, 10:12 ق ظ

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در راستای برنامه پنجم

سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در راستای برنامه پنجم شهرداری تهران مبنی بر ارتقاء سطح خدمات اجتماعی و همچنین آموزش تخصصی تاکسیرانان شهر تهران اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای تاکسیرانان کاربری ویژه نموده است. دراین دوره از کلاسها 104 تاکسیران شرکت نموده و دوره آموزشی 10 ساعته مصوب شورای فرهنگی آموزشی سازمان را که شامل:

.آشنایی با آیین نامه انضباطی
.آشنایی با فرهنگ اقوام و ملل
.اخلاق حرفه ای رانندگی
.شهرشناسی با رویکرد گردشگری شهر تهران
.آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق شهروندی
.اصول آداب و تشریفات
.سرویس و نگهداری خودرو
.اطفاء حریق، امداد و نجات و ایمنی محیط کار

از تاریخ 18/4/96 لغایت 21/4/96 می گذرانند.
در پایان این دوره به تمام تاکسیرانانی که در کلاس فوق شرکت نمودنده اند گواهی آموزشی جهت درج در پرونده آموزشی تاکسیران اعطاء می گردد.