برگزاری آزمون متصدیان کنترل، نظارت سازمان و شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران

1 آذر 1394, 12:00 ق ظ

روابط عمومی مرکز آموزش تاکسیرانی به نقل از سید تقی موسوی رئیس آموزش های آزاد مرکزآموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خبر داد :

با توجه به پایان دوره دوم آموزش متصدیان کنترل و نظارت شرکتهای خصوصی تحت نظارت و بازرسین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران که از تاریخ 6/8/94 شروع و تا تاریخ 17/8/94 ادامه داشت قرار است آزمونی در روز دوشنبه 2/9/94 از ساعت 14 الی 17 در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی برگزار شود.
موسوی در ادامه ی این خبر افزود: هدف از برگزاری این آزمون تعیین سطح توانایی و آگاهی بازرسین از دوره های گذرانده که شامل بودند از" مبانی و کلیات آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ( یک ،دو،سه) آیین نامه جدید رانندگی با محوریت خط سفید ، نقشه خوانی و سیستم های هوشمند مکان یابی و کنترل نظارت بهداشت فردی و ایمنی محیط کار  Hse ، آیین نگارش و مکاتبات اداری ، آیین نامه انضباطی تاکسیرانان اطلاعات حقوقی ، نحوه ثبت تخلفات در سیستم سیما تاکسی ، اخلاق حرفه ای و ارتباط موثر می باشد . همچنین تبحر بازرسین در نحوه ی استفاده از Hand Held ( دستگاه بارکد خوان پرتابل) مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطر نشان کرد :
در صورت موفقیت هر یک از بازرسین در این امتحانات، گواهی پایان دوره آموزشی به ایشان اعطاء خواهد شد.