بازدید مدیرعامل و رئیس شورای سیاست گذاری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بهمراه معاونین ایشان از مرکز آموزش

12 دی 1395, 12:00 ق ظ

در این دیدار جناب آقای مهندس مظفر از تمامی واحدها ،

در این دیدار جناب آقای مهندس مظفر از تمامی واحدها ،کلاس ها و همچنین سالن کنفرانس بازدید نموده و در خصوص بالاتر بردن کارایی این بخش ها دستوراتی اتخاذ فرمودند.
بویژه در این دیدار جناب آقای مهندس مظفر، بخش تازه راه اندازی شده سیمیلاتور(شبیه ساز) تاکسیرانی را مورد آزمایش و بررسی قرار دادند.
این بخش شامل شبیه سازی رانندگی با خودرو در شرایط جوی و ترافیکی مختلف و قابل تغییر می باشد که دانشجو را با محیط و ضوابط تاکسیرانی بیشتر آشنا می سازد.