بازدید علمی_آموزشی دانشجویان مرکز از هواپیمایی ساها (بخش آموزش مکانیک و الکترونیک هواپیما)

17 ارديبهشت 1396, 12:00 ق ظ

با هدف ارتقاء یادگیری و ارتباط دوسویه میان مباحث ...

با هدف ارتقاء یادگیری و ارتباط دوسویه میان مباحث تئوری و عملی درس مبانی الکترونیک دانشجویان رشته مکانیک مرکز، و به منظور آشنایی بیشتر ایشان با فعالیت های مرتبط در نحوه شکل گیری و عملکرد سیستم های الکترونیکی موتور خودروها از یک طرف و توجه به ساختار آموزشهای نظری قابل تبدیل به یادگیری مبتنی بر عملکرد از طرف دیگر، طی هماهنگی های صورت گرفته با شرکت هواپیمایی ساها، بازدید علمی_آموزشی از محل استقرار و اجرای فعالیت های شرکت هواپیمایی فوق انجام شد.
در مدت بازدید از مجموعه، دانشجویان اطلاعات دقیق و جامعی از فرآیند فعالیت سیستم های الکترونیک در موتور هواپیماها کسب نموده و نسبت به عملکرد اجزای مختلف در هواپیماها و نیز سیستم تولید الکترونیک شناخت و آگاهی حاصل نمودند.