بازدید رئیس مرکز آموزش علمی– کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران از غرفه انتشارات موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهرداری تهران

19 ارديبهشت 1397, 5:49 ب ظ

در پنجمین روز فعالیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آقای دکتر اشتری رئیس مرکز آموزش علمی– کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران از غرفه انتشارات موسسه بازدید نمودند و ضمن تشکر از دکتر پور موسوی ریاست موسسه و عوامل برگزاری آن در برپایی غرفه انتشارات موسسه ابراز امیدواری نمودند با مشارکت اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه مدیرت شهری شاهد غنای بیشتر در آثار انتشارات مؤسسه در سال های آتی باشیم.