انتصاب فرمانده بسیج کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

7 آذر 1394, 12:00 ق ظ

همزمان با هفته بسیج و در راستای ایجاد پایگاه بسیج کارکنان در مراکز آموزش علمی کاربردی طی حکمی از سوی آقای حسن اشتری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ، آقای محمد چمن لو به عنوان فرمانده بسیج کارکنان این مرکز منصوب شد.