21 آذر 1395

امام علی علیه السلام :

دانش، نابود كننده نادانى است.

(غررالحکم و دررالکلم،ص56)