آغاز دوره آموزش تاکسیرانان با کاربری ویژه فعال در پایانه های ورودی شهر

2 شهریور 1395, 12:00 ق ظ

رئيس مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران از برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت تاکسیرانان با کاربری ویژه فعال در پایانه های فرودگاه امام  خمینی(ره)، مهرآباد، راه آهن و بیهقی خبر داد.
ایشان با اشاره به این خبر افزودند، در راستای برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران و سیاست های سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران در امر آموزش تاکسیرانان شهر تهران، اولین دوره  آموزش تاکسیرانان با کاربری ویژه فعال در پایانه های فرودگاه امام  خمینی(ره)، مهرآباد، راه آهن و بیهقی در سال 95 در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی تاکسیرانان به شهروندان و مسافرین در پایانه های فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) آغاز گردید.
اشتری ضمن تاکید بر لزوم آموزش تاکسیرانان و جذب و به کارگیری تاکسیرانان حرفه‌ای و آموزش دیده در کاربری های ویژه تاکسیرانی، بر نحوه اجرائیِ این دوره های آموزشی اشاره کردند و افزودند: این دوره های آموزشی به مدت 15 ساعت با عناوین و دروس آموزشی" آشنایی با فرهنگ اقوام و ملل، اخلاق حرفه ای، اصول آداب و تشریفات، بهداشت فردی و اجتماعی محیط کار، آئین نامه های رفتاری و انضباطی تاکسیرانان، شهرشناسی تهران، آئین نامه جدید راهنمایی و رانندگی با محوریت خط سفید، اطفاء حریق، امداد و نجات، آشنایی با مبانی حمل و نقل شهری، سرویس و نگهداری خودرو، آشنایی با قوانین و حقوق شهروندی" برگزار می گردد.
ایشان در ادامه افزودند: در این دوره 2300 نفر از تاکسیرانان با کاربری ویژه فعال در پایانه های فرودگاه امام خمینی(ره)، مهرآباد، راه آهن و بیهقی از نیمه دوم مردادماه و 34500 نفر/ ساعت تحت آموزش توسط اساتید و مربیان آموزشی مجرب در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران قرار خواهند گرفت.