اطلاعیه ها

05 آذر 1393

مسابقات تلاوت قرآن کریم

 • زمان: 2 بعد از ظهر
 • مکان: تهران
16 آذر 1393

روز دانشجو

 • زمان: 2 بعد از ظهر
 • مکان: تهران
07 دی 1393

جشنواره ملی بهار

 • زمان: 2 بعد از ظهر
 • مکان: تهران
07 دی 1393

آغاز پذیرش نویسی

 • زمان: 2 بعد از ظهر
 • مکان: تهران
07 دی 1392

پرداخت مازاد شهریه

 • زمان: 2 بعد از ظهر
 • مکان: تهران
07 دی 1392

جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري

 • زمان: 2 بعد از ظهر
 • مکان: تهران