20 خرداد 1397

پرداخت شهریه معوقه تحصیلی در سامانه آوا

دانشجوی گرامی،ضرورت دارد نسبت به پرداخت شهریه معوقه تحصیلی خود در سامانه آوا،حداکثر تا مورخ 25 خرداد ماه سال جاری اقدام فرمائید.