05 خرداد 1397

امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته تحصیلی برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر

دانشجوی محترم،امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته تحصیلی برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر از مورخ 97/03/01 لغایت 97/03/15 مهیا گردیده است.

لطفا جهت ثبت درخواست خود به سامانه هم آوا مراجعه نمایید.1