03 بهمن 1396

استاد گرامی

ضمن عرض سلام ، نظر به مهلت تعیین شده از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ثبت نمرات آزمون پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96( 7 روز پس از پایان امتحانات)، خواهشمند است، نسبت به ثبت نمرات دانشجویان و رسیدگی به اعتراضات تا مورخ 96/11/7 مساعدت فرمائید.