20 تیر 1394
  • زمان: ترم تابستان
  • مکان: ترم تابستان نیمسال دوم تحصیلی 94-93

ترم تابستان نیمسال دوم تحصیلی 94-93

 استاد ارجمند، کلاس های واحدهای درسی ترم تابستان نیمسال دوم تحصیلی 94-93 از روز یکشنبه 21 تیرماه در مرکز آموزش علمی کاربردی آغاز می گردد.