09 دی 1394

9دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد

حماسه باشکوه نهم دی و بصیرت مردم انقلابی ایران، بار دیگر توطئه های دشمنان اسلام را نقش برآب کرد.
9دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.