06 تیر 1394
  • زمان: تیر
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تران

آغاز ثبت نام دوره ترم تابستانی

آغاز ثبت نام دوره ترم تابستانی سال تحصیلی 94-1393،

دانشجویان برای انتخاب واحد برای دوره تابستانی سال تحصیلی 94-1393، می توانند طی روزهای هفدهم و هجدهم تیرماه از طریق سامانه جامع آموزشی مرکز آموزش نسبت به انتخاب واحد درسی اقدام نمایند.
کلاس‌های درسی دوره ترم تابستان از 20 تیرماه آغاز و تا 31 مرداماه ادامه خواهد داشت.