09 خرداد 1394
  • زمان: خرداد
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های حضرت امام راحل

از اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی دعوت می گردد در مراسم تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های حضرت امام راحل حضور به هم رسانند. زمان: یکشنبه 10 خرداد 94 ساعت حرکت: 8:30 صبح از محل واحد استان تهران(ساختمان جدید: بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان شهید کبکانیان، بن بست فرگاه)