09 خرداد 1394
  • زمان: خرداد
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

تغییر آزمون درس شیمی

دانشجوی محترم رشته کاردانی مکانیک خودرو، ورودی مهر و بهمن 94-1393، تاریخ آزمون درس شیمی از روز دوشنبه 18 خردادماه به روز پنج شنبه 21 خردادماه تغییر یافت. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پروفایل شخصی خود در سامانه سجاد مراجعه فرمائید.