09 خرداد 1394
  • زمان: خرداد
  • مکان: مرکز آمزش علمی کاربردی تاکسیرانی شهر تهران

برگزاری کلاس کارگاه ماشین ابزار

 

دانشجوی محترم رشته کاردانی مکانیک خودرو، ورودی بهمن 94-1393، کلاس کارگاه ماشین ابزار روز سه شنبه 12 خردادماه برگزار می گردد. حضور شما دانشجوی ارجمند در این کلاس الزامی می باشد.