04 خرداد 1394
  • زمان: خرداد
  • مکان: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

برگزاری مسابقات ورزشی دارت

مسابقات ورزشی دارت

در نظر است یک دوره مسابقات ورزشی دارت ویژه کارکنان و دانشجویان محترم مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران برگزار گردد.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام جهت شرکت در این مسابقات حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 6 خردادماه به مدیریت فرهنگی و دانشجویی مركز آموزش علمي كاربردي سازمان تاكسيراني، آقای مهدی ثابت ایمان، مراجعه نمایند.