27 ارديبهشت 1394
  • زمان: اردیبهشت ماه
  • مکان: مدیریت آموزشی پژوهشی

ارائه دروس عمومی و مهارت های مشترک در ترم تابستان

 ارائه دروس عمومی و مهارت های مشترک در ترم تابستان نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

 

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران در نظر دارد دروس عمومی و مهارت های مشترک به تعداد 6 واحد درسی در ترم تابستان ارائه نماید. آندسته از دانشجویان محترم که متقاضی ثبت نام ترم تابستان را دارند می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه به واحد آموزشی پژوهشی مرکز آموزش مراجعه نمایند.