07 دی 1393
  • زمان: 2 بعد از ظهر
  • مکان: تهران

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی "من زنده ام" برگزار می گردد:

اساتید و دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت نام و دریافت کتاب با 50 درصد تخفیف به مدیریت فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران مراجعه نمایند.