07 دی 1393
  • زمان: 2 بعد از ظهر
  • مکان: تهران

هفته بسیج

آغاز دور جدید پذیرش عضویت در بسیج اساتید دانشگاه های سراسر کشور، همزمان با هفته بسیج.

متقاضیان جهت دریافت و تکمیل فرم عضویت می توانند به مدیریت امور فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران مراجعه فرمایند.