27 آبان 1394

گزارش کارورزی

دانشجوی گرامی،
خواهشمند است، گزارش هفتگی و ماهانه واحد درسی کارورزی با استاد اشتری را تا پایان وقت اداری مورخ پنجشنبه 28 آبان ماه، به واحد آموزشی پژوهشی مرکز آموزش ارائه نمائید.