27 آبان 1394

گزارش کاربینی

دانشجوی گرامی،
خواهشمند است، گزارش واحد درسی کاربینی با استاد اشتری را تا پایان وقت اداری مورخ پنجشنبه 28 آبان ماه، به واحد آموزشی پژوهشی مرکز آموزش ارائه نمائید.