15 مهر 1394

کلاس درس تربیت بدنی(واحد نظری)

دانشجوی محترم،
کلاس درس تربیت بدنی(واحد نظری) با استاد پارسا، روز چهارشنبه در ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی، برگزار می گردد.