16 آبان 1394

کلاس درس

دانشجوی گرامی رشته تاکسیرانی، ورودی مهر 93 ،
کلاس واحد درسی مبانی حمل و نقل شهری، استاد دکتر نجفی، مورخ یکشنبه 17 آبان ماه برگزار نمی گردد.