14 بهمن 1394

پرداخت 15 درصد شهریه حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران

 دانشجوی گرامی،
خواهشمند است،در اسرع وقت نسبت به پرداخت 15 درصد شهریه حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران مربوط به نیمسال دوم 94-95 در سامانه سجاد اقدام فرمائید.