07 دی 1392
  • زمان: 2 بعد از ظهر
  • مکان: تهران

پرداخت مازاد شهریه

پرداخت مازاد شهریه : مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران- دانشجوی گرامی، ضرورت دارد نسبت به پرداخت مازاد شهریه و حق نظارت 15% دانشگاه جامع علمی کاربردی، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام نمائید.