28 بهمن 1394

وام دانشجویی ویژه دانشجویان تاکسیران

 مدارک لازم و نحوه ثبت نام وام دانشجویی ویژه دانشجویان تاکسیران که بیش از 35 واحد درسی را گذرانده باشند:
1-اصل و کپی پروانه هوشمند معتبر تاکسیرانی
2-اصل و کپی کارت دانشجویی
3-اصل و کپی گواهی اشتغال به تحصیل
4-اصل و کپی کارنامه کلی تحصیلی
5-تکمیل فرم درخواست در مرکز آموزش
6-دریافت تاییدیه مرکز آموزش و ارسال مدرک از طریق شرکت خصوصی تاکسیرانی
7-تایید اداره رفاه تاکسیرانی جهت دریافت تحصیلات