07 دی 1394

میلاد با سعادت نبی اکرم محمد مصطفی(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع)

امام جعفر صادق (ع) فرموده اند: عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست .
میلاد با سعادت نبی اکرم محمد مصطفی(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) را تبریک عرض می نمائیم.