27 آبان 1394

میلاد امام موسی کاظم (ع)

امام موسی کاظم(ع) فرموده اند:
تدبیر نیمی از زندگی است.
میلاد اسوه صبر و تقوا امام موسی کاظم(ع)، مبارک باد.