18 مرداد 1394

دانشجویان محترم رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو

قابل توجه دانشجویان محترم رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو کلاس درس مهارت ها و قوانین کسب و کار با استاد سرکار خانم دامغانی زاده، روزیکشنبه برگزار نمی گردد. زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.