26 ارديبهشت 1395

قابل توجه اساتید محترم

 با عنایت به بخشنامه شماره 3350/95/ت ه مورخ 95/2/18 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران خواهشمند است جهت اعلام پیشنهاد های پژوهشی و ایده های کاربردی در حوزه فعالیت های این مرکز اقدام نمایید. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت مدیریت آموزشی پژوهشی زیرشاخه ی آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی سایت این مرکز مراجعه فرمایید.