12 اسفند 1394

عضویت در بسیج

 مقام معظم رهبری: من ازبسیج دانشجویی راضی هستم.
کانون بسیج مرکز آموزش سازمان تاکسیرانی ازتمامی دانشجویان ارجمنداین مرکز دعوت به عضویت می نماید.
جهت عضویت و یا کسب اطلاعات بیشتر به طبقه چهارم غربی واحد بسیج مرکز آموزش مراجعه فرمائید.