31 مرداد 1396

شهادت مظهر سخاوت و علم ومعرفت، امام جواد(ع) بر تمامی شیعیان تسليت و تعزيت باد.

خورشیدسپهر عدل و داد است جواد، سر لوحه دفتر رشاد است جواد

در جود و سخا کسی به پایش نرسد، چون مظهر جود حق جواد است، جواد