20 بهمن 1395

شروع نیمسال دوم

دانشجوی ارجمند!!

به اطلاع می رساند، شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 از روز شنبه مورخ 95/11/23 خواهد بود، ضرورت دارد براساس برنامه هفتگی مندرج در پروفایل شخصی خود در سامانه سجاد، برای حضور در کلاسهای آموزشی اقدام نمایید.