12 ارديبهشت 1396

شأن معلم در بیانات مقام معظم رهبری،

یك جامعه احتیاج دارد به انسان هاى مؤمن، پرانگیزه، علاقه‌مند به منافع عمومى، علاقه‌مند به رسیدن به قله‌هاى كمال شخصى و جمعى، انسان هاى متفكر، اهل تحقیق، اهل پیشروى. این را چه کسی به وجود خواهد آورد؟ اینجاست كه نقش معلم روشن می شود. روز معلم بر همه معلمان عزیز و اساتید ارجمند، گرامی باد.