19 بهمن 1394

زمان شروع کلاسهای واحد های درسی

 کلاسهای واحدهای درسی نیمسال دوم تحصیلی (بهمن ماه) سال 94-95 از مورخ شنبه 24 بهمن ماه در مرکزآموزش دایر می باشد.