02 شهریور 1395

زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 96-95

دانشجوی گرامی زمان انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 96-95 مورخ 15شهریور ماه سال جاری می باشد.لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش مراجعه فرمایید.