16 آذر 1393
  • زمان: 2 بعد از ظهر
  • مکان: تهران

روز دانشجو

روز دانشجو : مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران- 16آذر، روز دانشجو به تمام دانشجویان فهیم عرصه ی علم، عمل و ایمان به ویژه دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، تبریک عرض می نماییم.