03 بهمن 1396

دانشجوی محترم

برای اطلاع از زمان انتخاب واحد و دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از روز شنبه مورخ 96/11/7 به امور آموزشی یا سایت مرکز آموزش مراجعه نمائید